VỀ CHÚNG TÔI

IDEAS là công ty hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ - Giáo dục (Edtech) cung cấp giải pháp học tập trực tuyến với sản phẩm chính là các khóa học tương tác được xây dựng theo quy trình ADDIE - tiêu chuẩn quốc tế.

Nội dung khóa học được đảm bảo bám sát khung chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời sản phẩm được sử dụng trên hệ thống đào tạo trực tuyến (LMS) đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo thẩm định.

Với đội ngũ là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến, IDEAS tự tin mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng, toàn diện và tối ưu cho học sinh, phụ huynh, giáo viên, nhà quản lý giáo dục và toàn xã hội.


TẦM NHÌN

Với nỗ lực sáng tạo và hội nhập trong giáo dục trực tuyến, IDEAS định hướng đến năm 2030 phát triển trở thành công ty xây dựng và cung cấp chương trình đào tạo trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH

Xây dựng và cung cấp chương trình đào tạo trực tuyến chất lượng cao. Góp phần đào tạo công dân toàn cầu, được trang bị đủ kiến thức và kĩ năng, có khả năng hội nhập, làm việc trong môi trường quốc tế.


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tiên phong: đi đầu trong việc cập nhật và ứng dụng công nghệ trong giáo dục.

Sáng tạo: không ngừng đổi mới và tìm tòi tạo ra giá trị mới trong từng sản phẩm – dịch vụ.

Hội nhập: góp phần đào tạo công dân toàn cầu, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu hội nhập trong thời đại mới


SẢN PHẨM

Các sản phẩm và dịch vụ chính của IDEAS bao gồm:

IDEAS: bộ các khoá học trực tuyến được biên soạn và thiết kế theo Khung chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dành cho học sinh từ lớp 1 tới lớp 12.

IDEAS Pro: các khóa học kỹ năng mềm.

Hệ thống đào tạo trực tuyến

Dịch vụ Số hóa bài giảng

100+

Khóa học trực tuyến của các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông

10.000+

Bài học trực tuyến có tính tương tác cao

100+

Khóa kỹ năng mềm và khóa phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh và người lớn

50+

Tác giả là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực giáo dục

17 triệu

Học sinh phổ thông trên cả nước có khả năng tiếp cận các khóa học trực tuyến của IDEAS

29.000

Trường học trên cả nước có cơ hội sử dụng các sản phẩm của IDEAS

CÙNG TRẢI NGHIỆM TƯƠNG LAI CỦA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO