HƯỚNG DẪN MUA KHOÁ HỌC TRẢI NGHIỆM TRÊN SHOPIFY

Bước 1: Truy cập địa chỉ website: https://k12edu.vn/

Bước 2: Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản:
  

Bước 3: Chọn “Hãy đăng ký ở đây” để đăng ký tài khoản

Bước 4: Nhập các thông tin cơ bản

 

Chọn “Tạo tài khoản” để hoàn tất việc tạo mới tài khoản

Bước 5: Sau khi đăng ký tài khoản thành công, tìm đến mục “Khoá học trải nghiệm” để chọn sản phẩm trải nghiệm

Bước 6: Chọn khoá học trải nghiệm

Bước 7: Thêm khoá học trải nghiệm vào giỏ hàng

 

Bước 8: Tick vào ô “Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản thanh toán” sau đó bấm Tiếp tục thanh toán

Bước 9: Nhập các thông tin cá nhân, sau đó chọn “Hoàn tất đơn hàng”

Bước 10: Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ hiển thị màn hình như sau, chọn “Xem đơn hàng”

Bước 11: Sau khi bấm chọn “Tiếp tục mua sắm”, hệ thống sẽ hiển thị màn hình như sau, nhấp chọn “Nhập khoá học” để tham gia khoá học trải nghiệm

Nếu khoá học vừa mua có hiển thị “Tiến độ học tập …%” thì chúng ta đã mua hàng và thanh toán thành công.