Chương trình học:

 

Chương 1. Làm quen với Khoa học tự nhiên

Bài 1

Giới thiệu về Khoa học tự nhiên

Bài 2

Các lĩnh vực chủ yếu của Khoa học tự nhiên

Bài 3

Một số dụng cụ đo và quy tắc an toàn trong phòng thực hành

Bài 4

Thực hành sử dụng một số dụng cụ đo thể tích

Chương 2. Các phép đo

Bài 5

Đo chiều dài

Bài 6

Đo khối lượng

Bài 7

Đo thời gian

Bài 8

Đo nhiệt độ

Bài 9

Thực hành đo nhiệt độ

Chương 3. Chất quanh ta

Bài 10

Sự đa dạng của chất ở quanh ta. Ba thể (trạng thái) cơ bản và tính chất của chất

Bài 11

Oxygen

Bài 12

Không khí, bảo vệ môi trường không khí

Bài 13

Thực hành thu và nhận biết oxygen

Chất 4. Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng

Bài 14

Một số vật liệu thông dụng

Bài 15

Sơ lược về nhiên liệu và an ninh năng lượng

Bài 16

Một số nguyên liệu thông dụng

Bài 17

Sơ lược về lương thực – thực hành

Bài 18

Thực hành làm bột ngũ cốc

Chương 5. Chất tinh khiết – Hỗn hợp

Bài 19

Chất tinh khiết, hỗn hợp, dung dịch

Bài 20

Một số cách tách chất ra khỏi hỗn hợp

Bài 21

Thực hành tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp

Chương 6. Tế bào – Đơn vị cơ sở của sự sống

Bài 22

Tế bào – Đơn vị cơ sở của sự sống

Bài 23

Thực hành quan sát tế bào

Chương 7. Từ tế bào đến cơ thể

Bài 24

Cơ thể sinh vật

Bài 25

Sự hình thành cơ thể vật đa bào

Bài 26

Thực hành quan sát cơ thể sinh vật

Chương 8. Đa dạng thế giới sống

Bài 27

Phân loại thế giới sống

Bài 28

Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân để phân loại sinh vật

Bài 29

Đa dạng virus

Bài 30

Đa dạng vi khuẩn

Bài 31

Thực hành quan sát một số vi khuẩn.

Ứng dụng vi khuẩn vào thực tiễn

Bài 32

Đa dạng nguyên sinh vật

Bài 33

Thực hành quan sát một số nguyên sinh vật

Bài 34

Đa dạng nấm

Bài 35

Thực hành quan sát một số loài nấm.

Tìm hiểu kĩ thuật trồng nấm

Bài 36

Đa dạng thực vật

Bài 37

Thực hành quan sát và phân loại một số thực vật

Bài 38

Đa dạng động vật

Bài 39

Thực hành quan sát một số động vật

Bài 40

Đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học

Bài 41

Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

Chương 9. Lực

Bài 42

Lực

Bài 43

Tác dụng của lực

Bài 44

Lực hấp dẫn

Bài 45

Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

Bài 46

Biến dạng của lò xo. Lực kế

Bài 47

Thực hành đo lực bằng lực kế lò xo

Bài 48

Lực ma sát

Chương 10. Năng lượng

Bài 49

Năng lượng. Các dạng năng lượng

Bài 50

Sự chuyển hóa năng lượng. Tiết kiệm năng lượng

Chương 11. Trái Đất và bầu trời

Bài 51

Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời

Bài 52

Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng

Bài 53

Hệ Mặt Trời. Ngân Hà

Đề kiểm tra

Đề 1

Đề 2

Đề 3