Chương trình học:

 

Chủ đề

Nội dung

1

Em là học sinh lớp Hai

2

Những bông hoa chăm ngoan

3

Kính yêu cha mẹ

4

Yêu kính ông bà

 

Ôn tập giữa học kì I

5

Bạn ở nhà

6

Ngôi trường mến yêu

7

Bạn ở trường

8

Nghề nghiệp

 

Ôn tập học kì I

9

Góc sân nhỏ, khoảng trời nhỏ

10

Bốn mùa em yêu

11

Thiên nhiên tươi đẹp

12

Quê hương em

 

Ôn tập giữa học kì II

13

Bác Hồ

14

Em yêu tổ quốc Việt Nam

15

Trái đất của chúng mình

 

Ôn tập cuối năm